Rezultate

Pe termen scurt si mediu, efectul principal al proiectului este dezvoltarea metodologiei de evaluare, desfasurarea procesului de evaluare, precum si dezvoltarea capacitatii de evaluare la nivel national, ce va asigura sustenabilitatea proiectului, cat si la nivelul universitatilor. Implementarea proiectului va dezvolta inclusiv capacitatea institutiilor ce vor avea responsabilitati in evaluarea universitatilor in vederea clasificarii, ulterior evaluarii internationale derulate prin acest proiect, conform Legii Educatiei Nationale.

Experienta si expertiza dezvoltate vor putea fi valorificate inclusiv in spatiul international, in proiectele altor tari. Platforma informatica pentru evaluare in vederea clasificarii universitatilor va asigura functiunile necesare intregului ciclu de viata al evaluarii internationale, dezvoltarea metodologiei de evaluare, desfasurarea procesului de evaluare, precum si dezvoltarea capacitatii de evaluare la nivel national, ce va asigura sustenabilitatea proiectului la nivelul universitatilor. Implementarea proiectului va dezvolta inclusiv capacitatea institutiilor ce vor avea responsabilitati in evaluarea universitatilor in vederea clasificarii, ulterior evaluarii internationale derulate prin acest proiect, conform Legii Educatiei Nationale.

Pe termen lung, efectul principal al proiectului este cresterea calitatii invatamantului superior din Romania si o utilizare mai eficienta si eficace a resurselor. Beneficiile grupurilor tinta ale acestui proiect sunt determinate de cresterea capacitatii de evaluare si raportare, in vederea implementarii proceselor de evaluare primara anuala si institutionala, conform Legii Educatiei Nationale.